Return to Headlines

#CCPSStrong Shirts Sale - Proceeds Benefit CCPS Employees Rebuilding After Hurricane Ian

Shirt
PURCHASE WINDOW HAS CLOSED

$10 per shirt
Ordering available until 11:59pm on October 19, 2022

 

#CCPSStrong shirts are now available to purchase! The $10 price will cover the cost of the shirt and proceeds will directly support CCPS employees who are trying to rebuild their lives following Hurricane Ian. Ordering is available until 11:59pm on October 19th. Shirts will be available to pick up at the Dr. Martin Luther King, Jr. Administrative Center or Immokalee Technical Center beginning on October 28. Any shirts not picked up by end of day on November 11 will be donated. Purchase your shirt at www.collierschools.com/CCPSStrong.

 


ESPA
ÑOL

¡Las camisetas #CCPSStrong ya están disponibles para la compra! El precio de $10, cubrirá el costo de la camisa y las ganancias apoyarán directamente a los empleados de CCPS que están tratando de reconstruir sus vidas después del huracán Ian. Los pedidos se pueden solicitar hasta las 11:59pm del 19 de octubre. Las camisas estarán disponibles para recoger en el Centro Dr. Martin Luther King, Jr. o en el Immokalee Technical Center a partir del 28 de octubre. Las camisetas que no se recojan al final del día 11 de noviembre serán donadas. Compre su camiseta en www.collierschools.com/CCPSStrong.

 

KREYOL

Moun kapab kòmanse achte mayo ki di CCPS ansanm nou fò yo, #CCPSStrong!  Yo chaje $10 yo chaje pou mayo a pral sèvi pou peye li epi rès la prale dirèkteman pou sipòte anplwaye CCPS nou yo ki ap fè efò pou rekonstui lavi yo aprè Ouragan Ian nan.   Ou kapab fè kòmand mayo ou jis rive 19 oktòb a 11:59pm. Answit, ou kapab vini pran mayo ou nan Dr. Martin Luther King, Jr. Administrative Center a oswa nan Immokalee Technical Center nan kòmansman 28 oktòb.  Yo pral fè kado nenpòt mayo moun pa reklame alafen jounen 11 novanm nan. Fè kòmand mayo ou nanwww.collierschools.com/CCPSStrong.